Produktname  CPU Takt RAM Speicher
iMac 21,5″ Dual-Core i5 2.3 GHz 8 GB 1 TB HDD INFO & BESTELLEN!
Quad-Core i5 3.0 GHz 8 GB 1 TB HDD INFO & BESTELLEN!
Quad-Core i5 3.4 GHz 8 GB 1 TB Fusion INFO & BESTELLEN!
iMac 27″ Quad-Core i5 3.4 GHz 8 GB 1 TB Fusion INFO & BESTELLEN!
Quad-Core i5 3.5 GHz 8 GB 1 TB Fusion INFO & BESTELLEN!
Quad-Core i5 3.8 GHz 8 GB 2 TB Fusion INFO & BESTELLEN!
Mac mini Dual-Core i5 1.4 GHz 4 GB 500 GB HDD INFO & BESTELLEN!
Dual-Core i5 2.6 GHz 8 GB 1 TB HDD INFO & BESTELLEN!
Dual-Core i5 2.8 GHz 8 GB 1 TB Fusion INFO & BESTELLEN!
Mac Pro 6-Core Xeon E5 3.5 GHz 16 GB 256 GB SSD INFO & BESTELLEN!
8-Core Xeon E5 3.0 GHz 16 GB 256 GB SSD INFO & BESTELLEN!